วันหนังสือโลก

การอ่านหนังสือ
อีกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

การอ่านหนังสือ

ทุกวันที่ 23 เมษายน ถือว่าเป็นวันหนังสือโลกและลิขสิทธิ์ เนื่องจากในปี ค.ศ. 1616  เป็นวันที่กวีเอกของโลก อย่าง Cervantes, Shakespeare และ Inca Garcilaso de la Vega เสียชีวิตในวันนั้น นอกจากนี้ ยังเป็นทั้งวันเกิดและวันเสียชีวิตของนักเขียนอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน เช่น Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla และ Manuel Mejía Vallejo  ยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญของการอ่าน จึงได้ประกาศให้เป็นวันหนังสือหนังสือและลิขสิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1996  ริเริ่มแนวคิดเมืองหนังสือโลก (world Book Capital City) โดย  ปี ค.ศ. 2013 กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นอีกหนึ่งเมืองหนังสือโลก

ผลการสำรวจการอ่านของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่อ่านหนังสือน้อยที่สุด ในขณะที่การสํารวจสุขภาพจิตกับการอ่านหนังสือของประชากรสูงอายุ พบว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับผลการทดลองของสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันว่า การอ่านหนังสือพิมพ์ การเขียนจดหมาย การเข้าห้องสมุด การเล่นเกม เช่น หมากกระดาน หรือบอร์ดเกม เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ช่วยสร้างใยประสาทซึ่งส่งผลดีต่อสมองของผู้สูงวัย

 

Content18-3

 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีเวลาว่าง และจำนวนมากยังคงเป็นผู้ที่สนใจในการแสวงหาความรู้ แต่น่าเสียดายที่หนังสือส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผู้สูงวัย ทั้งเนื้อหา ขนาดตัวอักษรที่เล็กลง ทำให้หนังสือที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุมีไม่มากนัก การอ่านมีประโยชน์หลายอย่าง ที่แน่ๆ เลยก็คือ ได้ความรู้ ได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าสังคมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วก็ยังสามารถช่วยป้องกันอาการสมองเสื่อมได้ เป็นอาทิ การที่ผู้สูงอายุมีอะไรให้อ่านน้อยลง ก็เหมือนกับการที่เราพยายามผลักประโยชน์เหล่านี้ออกไปจากมือของพวกเขา เพราะฉะนั้น คนในครอบครัวอาจจะสอบถามความต้องการ หรือประเภทหนังสือที่ผู้สูงวัยสนใจ ซื้อมาฝากท่านบ้าง ให้หนังสือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงวัยไม่เหงา และรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะ

 

หนังสือแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ

Content18-1

สูงวัย LIKE SOCIAL >>> Click <<<

สูงวัยใจเป็นสุข >>> Click <<<

คู่มือผู้สูงอายุ >>> Click <<<

 

 

 

 

 

 

วันหนังสือโลก