61 บรรยากาศการรับเตียงไฟฟ้าจากเยอรมัน

บรรยากาศการรับเตียงไฟฟ้าจากเยอรมัน
และตรวจเช็คสินค้าด้วยช่างของบริษัทที่ผ่านการอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

al-seta61-14

al-seta61-10

al-seta61-13

al-seta61-9

al-seta61-12

al-seta61-11


 

al-ventasiri61-14

al-ventasiri61-10

al-ventasiri61-2

al-ventasiri61-13

al-ventasiri61-6

al-ventasiri61-1

al-ventasiri61-12

al-ventasiri61-9

al-ventasiri61-5

al-ventasiri61-11

al-ventasiri61-3

al-ventasiri61-8


 

al-evario61-5

al-evario61-1

al-evario61-6

al-evario61-2

al-evario61-3

al-evario61-7

al-evario61-4

al-evario61-8