เครื่องดูดเสมหะ

head-1600x616

เครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง
รุ่น Askir 30

head-1600x616

เครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง
รุ่น Askir 36 BR

head-1600x616

เครื่องดูดเสมหะแรงดูดปานกลาง
รุ่น Aspiret

head-1600x616

เครื่องดูดของเหลวแรงดูดสูง
รุ่น Hospivac 400