บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่เดินทางเข้ามาตรวจสอบคุณภาพการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดีของบริษัท

       ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการ “สุดยอด SMEs แห่งชาติ”เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME

     

        และทางบริษัทของเราก็ได้ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการทำงาน และการดำเนินงาน ลูกค้าสามารถมั่นใจในสินค้า และบริการของเราได้เลยค่ะ