มือถือ ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ กับ มือถือ คลายเหงาด้วยเทคโนโลยี

Social Network ทำให้คุณยายได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าๆ ได้เห็นชีวิตประจำวันของลูกหลานผ่าน FB หรือส่ง Sticker สวัสดีวันจันทร์…ผ่าน LINE ในทุกเช้า

สมองเสื่อม อาการ

โรคสมองเสื่อม…ภัยเงียบใกล้ตัวผู้สูงอายุ

ในขณะที่อายุขัยเพิ่มขึ้นสมองเรามีอายุการทำงานลดลง จึงส่งผลให้จำนวนของผู้ป่วยโรคสมองเพิ่มสูงขึ้น และบางคนก็ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อม