บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน ยินดีต้อนรับ ทีมงาน จากบริษัท Enigma ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับเรา ที่ได้เดินทางมาร่วมประชุม และเยี่ยมชมสินค้าของทางบริษัทเรา