ความก้าวหน้าทางการแพทย์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพมากขึ้น นอกจากอุปกรณ์สำหรับคนทั่วไปแล้ว อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ติดเตียงและ อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ก็ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน หากผู้ดูแลรู้จักชนิด วิธีการใช้งาน และวิธีการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสม ก็จะช่วยผ่อนแรง และเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในงบประมาณที่เพียงพอกับความจำเป็น

สารบัญเนื้อหา

การแบ่งประเภทผู้ป่วยตามความต้องการการช่วยเหลือเพื่อเลือก อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่เหมาะสม

ในบทความนี้จะแบ่งประเภท ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็น 5 ประเภทตามระดับความต้องการการช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละระดับจะมี อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย และ อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ที่แตกต่างกันออกไป

 1. ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับที่ 1
  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่อาจจะต้องการความช่วยเหลือบางส่วนเมื่อออกนอกบ้าน เช่น การเดิน การอาบน้ำ การแต่งตัว การขับถ่าย หรือการจัดการเมื่อปัสสาวะราด
 1. ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับที่ 2
  ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่ต้องให้ความช่วยเหลือบางส่วนเมื่ออยู่ที่บ้าน เช่น การล้างหน้า การล้างมือ
 1. ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับที่ 3
  ทำกิจกรรมส่วนใหญ่บนเตียง และต้องการช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร ขับถ่าย และการนั่งรถเข็นผู้ป่วย
 1. ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับที่ 4
  ทำกิจกรรมทุกอย่างบนเตียง ช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง โดยเฉพาะการอาบน้ำ หรือเช็ดตัวเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ สระผมบนเตียง
 1. ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับที่ 5
  ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องให้ความช่วยเหลือแบบเต็มตัว เช่น ขยับพลิกตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ แต่งตัว ป้อนอาหาร การขับถ่าย

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ

อุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 1

สำหรับผู้ป่วยในระดับนี้ จะยังมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย และ อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ที่แนะนำจะมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

 • เตียงผู้ป่วย หรือเตียงนอนที่ติดตั้งราวข้างเตียง
  เพราะ เตียงผู้ป่วยมีการออกแบบโดยคำนึงถึงการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนต่างๆของเตียงจึงตอบโจทย์การดูแล การใช้ชีวิตของผู้ป่วยและผู้สูงอายุมากกว่าเตียงทั่วไป เช่น ราวข้างเตียงที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกเตียงเวลานอน และใช้เป็นที่จับพยุงตัวขณะลุกขึ้นยืน
 • ไม้เท้าช่วยเดิน และ รถเข็นผู้ป่วย
  อุปกรณ์ช่วยเดินจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เมื่อต้องออกนอกบ้าน และควรติดตั้งราวจับในบริเวณที่จำเป็นภายในบ้าน
 • ราวจับในห้องน้ำ ตั่งสำหรับเหยียบขึ้นลงจากอ่างอาบน้ำ และแผ่นรองกันลื่น
  อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในบ้านสำหรับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 • ส้วมแบบชักโครก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และกางเกงในกระดาษ
  เนื่องจากผู้ป่วย และผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องการทรงตัว การใช้ส้วมแบบชักโครกจึงปลอดภัยกว่าส้วมแบบนั่งยอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการควบคุมระบบขับถ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่และกางเกงในกระดาษ จึงเป็นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมไว้

อุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 2

สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับ 2 จะแตกต่างกับระดับที่ 1 เพียงเล็กน้อย จึงสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมได้เหมือนกัน เพียงแต่ผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 2 จะมีความจำเป็นที่ต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย มากกว่าระดับที่ 1

อุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 3

สำหรับผู้ป่วยระดับนี้จะเริ่มทำกิจกรรมส่วนใหญ่บนเตียง บกพร่องเรื่องการทรงตัว มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรง และต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นโดยเฉพาะการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในระดับนี้จึงเน้นในเรื่องเตียงนอน และอุปกรณ์ที่ช่วยในการทรงตัวเป็นพิเศษ

 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า หรือเตียงนอนที่ติดตั้งราวข้างเตียง ที่นอนป้องกันแผลกดทับ
  เตียงนอนที่เหมาะสม แนะนำให้ใช้เป็นเตียงผู้ป่วย หรือเตียงผู้สูงอายุที่สามารถปรับท่าทางด้วยไฟฟ้า เพราะนอกจากจะสะดวกต่อการดูแล ผู้ป่วยยังสามารถปรับท่าทางของเตียงด้วยตนเองเมื่อต้องการเปลี่ยนอริยาบถ
  ฟูกที่นอนควรเปลี่ยนเป็นฟูกที่นอนที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ เพราะการใช้เวลาส่วนใหญ่บนเตียง จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับมากขึ้น
 • รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า ราวจับติดตั้งบริเวณต่างๆของบ้าน หรือเข็มขัดช่วยพยุงตัว
  เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่ต่างๆภายในบ้านด้วยความปลอดภัย
 • เก้าอี้นั่งอาบน้ำ
  ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ดูแลในการทำความสะอาดร่างกายของผู้ป่วย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เพราะ ผู้ป่วยในระดับนี้ไม่สามารถอาบน้ำได้ด้วยตนเอง
 • เก้าอี้นั่งถ่ายแบบมีล้อ กระบอกใส่ปัสสาวะหรือกระโถน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กางเกงในกระดาษ
  เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถเดินไปเข้าห้องน้ำได้ด้วยตนเอง จึงต้องขับถ่ายบนเตียง หากยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อาจจะใช้กระบอกใส่ปัสสาวะ หรือกระโถน หากมีผู้ดูแลก็สามารถช่วยเหลือให้ลุกขึ้นมาขับถ่ายบนเก้าอี้นั่งถ่ายได้

อุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 4

สำหรับผู้ป่วยในระดับนี้จะแตกต่างกับผู้ป่วยระดับที่ 3 ในเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆบนเตียงโดยสมบูรณ์ ผู้ป่วยยังสามารถขยับตัว สื่อสาร ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเล็กน้อย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่จำเป็นต้องใช้จึงคล้ายกับระดับที่ 3 แต่มีความจำเป็นต้องใช้มากกว่า

อุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษในระดับนี้ คือ ที่นอนป้องกันแผลกดทับ เพราะ ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือระดับ 4 ขึ้นไปจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่บนเตียง ทำให้มีโอกาสเป็นแผลกดทับสูงมาก การเลือกที่นอนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มองข้ามไม่ได้

การเลือกเตียงผู้ป่วย
การเลือกที่นอนผู้ป่วย
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ที่นอนโฟม Mercury 

ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

 • เนื้อที่นอนโฟมมีความหนา 15 cm และร่องโฟมแบบ “Castellated Cut” ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี ระบายความอับชื้น อีกทั้งยังโค้งงอตามรูปเตียงขณะที่ปรับท่าต่างๆ ได้ ที่นอนโฟม MERCURY สามารถลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับได้

 • ผลิตโดย Direct Healthcare Group Limited ประเทศอังกฤษ ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015, ISO 13485 :2016 และ CE of Confromity

 • เนื้อที่นอนผลิตจาก Polyurethane Foam มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ และมีความยืดหยุ่น

 • เบาะที่นอนนอกจากจะให้ความนุ่มสบายแล้ว ยังสามารถลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย และสามารถใช้งานได้กับเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

ใช้งานได้ยาวนานกว่า 8 ปี 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.875/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

อุปกรณ์สำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือระดับ 5

ผู้ป่วยในระดับนี้จะต้องการความช่วยเหลือแบบเต็มตัว เพราะ ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หรือไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ ดังนั้น ผู้ดูแลจึงต้องช่วยเหลือในทุกด้านของผู้ป่วย การเลือก อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่เหมาะสม จะช่วยผ่อนแรง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลอย่างมาก

 • เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และ ที่นอนป้องกันแผลกดทับ
  สำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยสมบูรณ์นั้น สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญ คือ เตียงนอน และที่นอน เพราะเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ควรเลือก เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และที่นอนป้องกันแผลกดทับที่มีคุณภาพระดับเดียวกันกับโรงพยาบาล | 
  อ่านบทความ : การเลือกที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

สรุป

การประเมินผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุในความดูแลเป็นสิ่งแรกที่ควรทำ ก่อนจะเลือกซื้อ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่เหมาะสม และแน่นอนว่าการแบ่งระดับเป็นเพียงแค่เกณฑ์การวัด สิ่งที่ควรพิจารณานอกจากระดับความต้องการการช่วยเหลือ คือ ข้อจำกัดที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล หากผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับ 2 แต่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นพิเศษ ผู้ดูแลก็ควรซื้ออุปกรณ์ที่ตรงกับข้อจำกัดของผู้ป่วย ดังนั้นการเข้าใจชนิดและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนเลือกซื้อจะทำให้ผู้ดูแลได้เครื่องทุ่นแรงที่เหมาะสม

BED & MATTRESS PRODUCT

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.816/2563 *อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด 73,75 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89/2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ10700