เตียงตรวจสูตินรีเวช / เตียงตรวจภายใน

เตียงตรวจภายใน คือ เตียงที่มีลักษณะเป็นขาหยั่งรองรับขาทั้งสองข้างเพื่อแยกขาออกจากกัน เพื่อให้แพทย์สะดวกต่อการวินิจฉัย โดยสินค้าเตียงตรวจภายใน นำเข้าจากเยอรมัน ของเรานั้น มีความพิเศษที่รูปลักษณ์ ดีไซน์ ทันสมัย ได้รับรางวัล Red dot design award และสามารถปรับขาหยั่งได้ด้วยไฟฟ้า เตียงสามารถปรับเป็นเก้าอี้สำหรับนั่ง และนอนราบ สามารถตรวจทำหัตถการต่างๆได้ในเตียงเดียว ทั้ง ANC , PV , Ultrasound , IVF & Operating

นำเข้าจากเยอรมัน

MEDI-MATIC

นำเข้าจากเยอรมัน

ACRO-MATIC

นำเข้าจากเยอรมัน

ARCO