เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ ดิจิตอลแบบอินฟราเรด

เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดไข้ ดิจิตอลแบบอินฟราเรด ( Infrared Thermometer ) แบบไม่สัมผัสผิวหนังจึงเหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดมากกว่า 1 คนขึ้นไป ช่วงวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ 31.9 °C – 43.0 °C วัดผลด้วย Infrared sensor

รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี

เครื่องวัดไข้

หน้าจอแสดงผล LED เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ และมีเสียงแจ้งเตือนหากผลที่วัดได้ผิดปกติ

เครื่องวัดไข้

Infrared sensor ความเร็วในการวัด 1 วินาที

เครื่องวัดอุณหภูมิ

บริษัทผู้ผลิต Bioland Technology Ltd.ได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016, CE และได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN60601-1-2 

เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ ดิจิตอลอินฟราเรด Bioland E122

 • วัดอุณหภูมิได้โดยไม่ต้องสัมผัสผิว ( ระยะ 1-5 cm )
 • ช่วงวัดอุณหภูมิ 31.9 °C ถึง 43.0 °C ( สามารถเลือกโหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือวัตถุได้ )
 • ความละเอียดของหน่วยวัด 0.1 °C / °F
 • สามารถเลือกหน่วยวัดได้ 2 แบบ °C / °F
 • ความเร็วในการวัด 1 วินาที
 • บันทึกค่าได้สูงสุด 32 ค่า
 • หน้าจอ LED เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ และมีเสียงแจ้งเตือนหากผลที่วัดได้ผิดปกติ
  • อุณหภูมิ 32 °C-37.4 °C : หน้าจอสีเขียว
  • อุณหภูมิมีไข้สูง (38.5 °C – 42.9 °C) : หน้าจอสีแดง และเสียง Beep แจ้งเตือน
  • อุณหภูมิมีไข้ต่ำ (37.5 °C – 38.4 °C) : หน้าจอสีเหลือง และเสียง Beep แจ้งเตือน
 • ใช้ถ่านขนาด 5 v AAA 2 ก้อน และปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
 • บริษัทผู้ผลิต Bioland Technology Ltd. ได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016, CE และได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN60601-1-2
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

*ไม่ควรวัดอุณหภูมิร่างกายช่วง 30 นาที หลังจากรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย หรืออาบน้ำ 

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.903/2563
*อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้