ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ผู้สูงอายุมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง ทำให้ต้องมีคนคอยดูแลและช่วยเหลือ ความรู้เบื้องต้นใน การดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่ควรรู้เพื่อการดูแลได้อย่างราบรื่น

article-post10-1

ความคิดของผู้สูงอายุ … ที่บุตรหลานควรทราบ

ความคิดของผู้สูงอายุ เข้าใจยาก ? หรือ เรายังไม่เข้าใจธรรมชาติ และความคิดส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุ ซึ่งมักเป็นเหตุผลในการแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ