articles-post13-4

การขับถ่าย ของผู้สูงอายุ อีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

การขับถ่าย อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยของวัยผู้สูงอายุ จะพบว่าผู้สูงวัยภายในบ้านมักมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ รวมถึงการปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ