articles-post12-1

ลืมกินยา…ทำไงดี? เรื่องนี้น่าเป็นห่วงกว่าที่คิด

ลืมกินยา คือ พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงกว่าที่คิด เพราะ หากลืมกินยา หรือกินยาไม่ถูกวิธีนอกจากอาการของโรคจะไม่ดีขึ้น ยังเป็นอันตรายอีกด้วย