สมองเสื่อม อาการ

โรคสมองเสื่อม…ภัยเงียบใกล้ตัวผู้สูงอายุ

ในขณะที่อายุขัยเพิ่มขึ้นสมองเรามีอายุการทำงานลดลง จึงส่งผลให้จำนวนของผู้ป่วยโรคสมองเพิ่มสูงขึ้น และบางคนก็ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคสมองเสื่อม