สระผมผู้ป่วยติดเตียง

สระผมผู้ป่วยติดเตียง ทำได้ไม่ยาก!

สำหรับผู้ป่วยติดเตียงแล้ว เรื่องของสุขอนามัยก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ดูแลควรอาบน้ำ และสระผมผู้ป่วยบนเตียงเพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี