โรคนอนไม่หลับ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

หลายๆ คนมักจะประสบปัญหานอนไม่หลับ หรือใช้เวลานานกว่าจะหลับ เป็นอย่างนี้ติดต่อกันหลายวัน ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแย่ลง